دپارتمان علوم اعصاب

دپارتمان علوم اعصاب

مغز مهم ترین ارگان بدن و مرکز فرماندهی آن می باشد با شناخت مغز و سیستم عصبی به درک هرچه بهتر کارکرد بدن و محیط پیرامون خود می پردازیم این امر حوزه تخصصی دپارتمان علوم‌اعصاب شرکت علمی آموزشی سپنتا زیست آپادانا می باشد دانش آموختگان و پژوهشگران این مجموعه می توانند به بررسی سیستم عصبی و تحقیق بر روی آن بپردازند

رویدادها

علوم اعصاب چیست؟

یک علم بین رشته ای است که با سایر علوم مانند ریاضیات، زبانشناسی، مهندسی، علوم کامپیوتر، شیمی، فلسفه، روانشناسی و پزشکی از ارتباط نزدیکی دارد.

دانشمندان این رشته جنبه های عملکردی ، رفتاری ، تکاملی ، محاسباتی ، مولکولی ، سلولی و پزشکی سیستم عصبی را مطالعه می کنند.

چرا علوم‌اعصاب مهم است؟

بر عملکردهای انسانی تأثیر می گذارد، همچنین به درک بهتر طیف وسیعی از شرایط مشترک کمک می کند.

این موضوعات شامل موارد ذیل می باشد:

سندرم داون
اختلالات طیف اوتیسم (ASD)
بیش فعالی
اعتیاد
جنون جوانی
بیماری پارکینسون
تومورهای مغزی
صرع
به عنوان مثال ، اثرات سکته مغزی ، از دست دادن زبان
اختلالات سیستم ایمنی مانند اسکلروز متعدد

وب سایت های مرجع علوم‌اعصاب

انجمن علوم اعصاب

انجمن علوم اعصاب ایران

www.inss.ir

برین بی

www.brainbee.ir
فهرست