کلینیک مشاوره کسب و کار

کارا پویا کاوه

تجربه مطمئن فردا

کلینیک کسب و کار کارا پویا کاوه
مدیرعامل شرکت مشاوره کسب و کار کاراپویا کاوه

حسین کرجی

مدیرعامل شرکت مشاوره کسب و کار کارا پویا کاوه
  • مدیرعامل شرکت مشاوره کسب و کار کارا پویا کاوه
  • رئیس هیت مدیره شرکت سپنتا زیست اپادانا
  • مدیر بازاریابی و منابع انسانی شرکت حامیان آینده روشن
  • مدیر توسعه بازار شرکت شهرصنعت
  • بنیان‌گذار برند اموزش کسب و کار آداس
  • جوان ترین مدیر در سال ۹۸
  • مشاور چندین برند تولیدی و خدماتی

کارا پویا کاوه

حامی و مشاور موسسه علمی آموزشی سپنتا زیست آپادانا

ما تا انجا به دنبال متحول نمودن شرکت خواهیم بود، که با توسعه کارکنان مجموعه و بهبود مستمر خدمات و انعطاف پذیری و درک صحیح انتظارات ذینفعان اصلی سازمان، در شمار شرکت های مشاوره کسب و کار در ایران در آییم.

فهرست