‌تاثیر جنسیت در ابتلا به کروناویروس جدید

کروناویروس جدید ، این ویروس، ازنظر الودگی به SARS-Cov2 ومیزان مرگ ومیر، افراد را به طورمتفاوتی تحت تاثیر قرار می‌دهد.

دراین مقاله، ما بر روی برخی تفاوت‌های جنسیتی در بروز این بیماری همه گیر ‌تمرکز می‌کنیم.

بیشتر بخوانید: ویروس کرونا

داده‌هایی که تاکنون دردسترس است نشان می‌دهند که تفاوت‌های قابل توجهی بین چگونگی پاسخ  ‌جنسیت‌های متفاوت به کرونا ویروس جدید وجود دارد.

کلیه ی داده‌ها و آمارها براساس  داده‌های دردسترس  عموم در زمان انتشار است به همین دلیل برخی اطلاعات ممکن است قدیمی‌ باشد.

راه‌های بسیاری وجود دارند که از طریق آن‌ها، بیماری همه گیر بر زندگی روزمره مردم تاثیر می‌گذارد.

و جنسیت –که به عنوان مجموعه ای از انتظارات، هنجارها، ونقش‌های اجتماعی شناخته می‌شود، به عنوان یک مرد، زن، یک فرد ترانس ویا بی گرایش جنسی با آن‌ها ارتباط داریم، نقش بزرگی بازی می‌کند.

برای مثال درسطح اجتماعی ابتلا به کویید -19 بر روی زن‌ها و ‌زن نماها متفاوت از نحوه تاثیر بر مرد‌ها، مردنماها وافراد بدون گرایش جنسی تاثیر گذاشته است.

حق باروری، تصمیم گیری پیرامون بیماری همه گیر، وخشونت‌های خانگی فقط برخی ازبخش‌های مهمی‌است، که ثابت می‌کند بیماری همه گیر بر زنان تاثیر منفی گذاشته است.

با این وجود، تفاوت‌های جنسی – به عنوان ویژگی‌های بیولوژیکی که ‌جنسیت ما را در بدو تولد مشخص می‌کنند، نقش غیرقابل انکاری در اپیدمیک بودن یا همه گیری بودن یک بیماری دارند.

درحالی که جنسیت به طورغیرقابل انکاری مانند هربخش دیگری اززندگی ما با مراقبت‌های بهداشتی در ارتباط است، ما ارتباط بین جنسیت با  میزان ابتلا به عفونت SARS-COV-2 و میزان مرگ و میر را بررسی می‌کنیم.

درمقالات تخصصی، این تاثیرات تحت عنوان تاثیرات اولیه بیماری همه گیر قرارمی‌گیرند، درحالی که تاثیرات ثانویه این بیماری همه گیرانه، دارای پیامد عمیق تر اجتماعی وسیاسی است.

درطول این تحقیق ما ازاصطلاح زن ومرد برای بازتاب دقیق مطالعات وداده‌ها ی استفاده شده، استفاده می‌کنیم.

کمبود داده‌های تفکیک شده جنسیتی

قبل از بررسی عمیق تر در مورد موضوع تفاوت جنسیتی در کویید-19شایان ذکر است که تا زمانی که همه کشورها داده‌های تفکیک شده جنسی خود منتشر نکنند نتیجه گیری کامل نخواهد بود.

درگزارشی که در وبلاگ ژورنال پزشکی سلامت جهانی بریتانیا در 24 مارس 2020منتشر شد، داده‌های مربوط به 20 کشوری که بیشترین تعداد مورد تایید کویید -19 را درآن زمان داشته اند، مورد بررسی قرار گرفت.

ازبین این 20کشور،  بلژیک، مالزی، هلند، پرتغال، اسپانیا، انگلستان و ایالات متحده امریکا داده‌هایی را که ازنظر جنسیت تفکیک یا جداشده بودند را ارائه نکردند. درآن زمان، نویسندگان این ژورنال از این کشورها وسایر کشورها خواستند تا داده‌های مشخص جنسیتی را ارائه دهند.

آنا پوردی، ازدانشگاه کالج لندن، انگلستان وهمکارانش خاطرنشان کردند :ما ازتصمیم دولت ایتالیا برای انتشار اطلاعات تفکیک شده  کاملا جنسی -سنی استقبال می‌کنیم.

سایرکشورها هنوز داده‌های بومی را به این روش منتشر نمی‌کنند.

حداقل ما از کشورها می‌خواهیم تا تعداد عفونت‌های تشخیص  داده شده و مرگ ومیر‌ها را بر اساس جنسیت گزارش دهند.

درحالت ایده ال، کشورها داده‌های خود را درمورد آزمایش نیز براساس جنسیت تفکیک می‌کنند.

ازآن زمان، کشورهایی شامل بلژیک، هلند، پرتغال واسپانیا داده‌های خود را دردسترس ما قرار دادند.

بریتانیا تنها بخشی از داده‌های تفکیک شده جنسی را دردسترس قرار داده است (انگلیس و ولز، بدون پوشش اسکاتلند وایرلند شمالی)،درحالی که مالزی و ایالات متحده امریکا داده‌های تفکیک شده جنستی خود را به هیچ وجه دردسترس قرار ندادند.

درزمان نگارش مقاله، ایالات متحده هنوز داده‌های تفکیک شده جنسی خود را با وجود کشوردارای بیشترین تعداد کویید 19، درجهان منتشرنکرده است.

احتمال مرگ مردان بیش از دو برابر زنان است!

احتمال مرگ مردان بیش از دو برابر زنان است!

بهداشت جهانی 5050، سازمانی که برابری جنسیتی رادرمراقبت‌های بهداشتی ارتقا می‌بخشد، داده‌های کلی وجزئی را ازکشورهایی  با بیشترین  آمار تعداد افراد مبتلا به کووید-19 تایید شده را، گردآوری کرده است.

 • براساس داده‌های جمع آوری شده ی آن‌ها، بالاترین میزان مرگ ومیر ناشی از کووید در دانمارک و یونان  است.

دراین کشورها، مردان دوبرابر بیشتر از زنان در اثر این بیماری جان خود را ازدست می‌دهند.

 • در دانمارک،  5.7% از کل موارد تایید شده در بین مردان منجر به مرگ شده، درحالی که 2.7% زنان مبتلا به کووید19 فوت کرده اند.
 • درجمهوری ایرلند، نسبت مرگ ومیر مرد به زن 2به 1است، درحالی که ایتالیا وسوئیس هرکدام نسبت 1.9به 1دارند.
 • درایران 5.4%اززنان بیمار فوت کرده اند که این عدد در مردان به 9.5%  رسیده است.. درنروژ این تعداد به ترتیب 1.3%و1.1% است.
 • چین، با آمار فوت 4.7% مردان، 2.8 %  نسبت 1.7درصدرا به خود اختصاص داده است.

میزان عفونت در زنان و مردان

مقایسه همزمان میزان عفونت  بین جنسیت‌ها،  میزان مرگ ومیر بالاتر درمردان را توضیح نمی‌دهد، چون داده‌های کافی برای  نتیجه گیری درمورد میزان عفونت که توسط جنسیت‌ها توزیع می‌شود، دردسترس نیست.

با وجود این، شایان ذکر است که در دانمارک، کشوری که تعداد جانباختگان مردان مبتلا به کووید-19 بیش از دوبرابر زنان مبتلا ‌است، نسبت زنانی که به این ویروس مبتلا شده اند 54% است، درحالی که  مردان  46% است.

درمقابل درایران، جایی که نسبت مرگ ومیر زنان ومردان کمترمتفاوت است، (1.1به 1)، فقط 43% موارد درمقایسه با 57%موارد مردان، زنان هستند.

تازمانی که ما نسبت  افراد هرجنسیتی را ‌ندانیم، تفسیر کامل این ارقام دشوار خواهد بود.

آنچه تاکنون می‌دانیم این است که، به طورکلی در 9 کشور از 18 کشوری که  داده‌های کاملا تفکیک شده جنسیتی را ارائه داده اند، موارد ابتلا به کروناویروس جدید (کووید-19) در زنان بیشتر از مردان است.

نروژ، سوئد، آلمان نسبت موارد ابتلا به بیماری در دو جنس زن و مرد 50به 50 دارند.

کشورهای که زنان، بیشتر تحت تاثیر قرار گرفتند عبارتند از:

 • سوئیس (53%اززنان به 47%از مردان )
 • اسپانیا (51% به 49%)
 • هلند (53% به 47%)
 • بلژیک (55%به 45%)
 • کره جنوبی (60%به 40%)
 • پرتغال (57%به 43%)
 • کانادا (52%به 48%)
 • جمهوری ایرلند (52%به 45%)

یونان، ایتالیا، پرو، چین واسترالیا  تعداد بیشتری ازموارد تایید شده دربین مردان نسبت به زنان وجود دارد.

چرا احتمال مرگ در مردان بیشتر از زنان است؟

بخشی از توضیح این که چرا به نظرمی‌رسد کروناویروس جدید باعث بروز بیماری شدیدتر در مردان می‌شود، به اختلافات بیولوژیکی مربوط می‌شود.

پاسخ ایمنی ذاتی زنان در این امر نقش دارد.

کارشناسان معتقدند که تفاوت‌های جنسیتی، مانند کروموزوم‌های جنسی وهورمون‌های جنسی،  در پاسخ ایمنی فرد به یک عامل بیماری زا تاثیر دارد.

درنتیجه، زنان به طورکلی قادر به پاسخ ایمنی شدید تر دربرابر عفونت‌ها و واکسیناسیون هستند.

با وجود ‌مطالعات روی گونه‌های دیگر کرونا ویروس‌ها، برخی از مطالعات درموش‌ها نشان داده اند که هورمون استروژن ممکن است نقش محفاظتی داشته باشد.

به عنوان مثال، درمطالعه فوق، نویسندگان متوجه شدند که در موش‌های نر، پاسخ سیتوکین زیاد اما ناکارآمد وجود دارد.

سیتوکین‌ها مسئول آسیب بافتی درریه‌ها وتراوش ازرگ‌های خونی ریوی هستند.

استروژن‌ها مرحله شدید پاسخ ایمنی را که منجر به افزایش  ترشح سیتوکین‌ها می‌شود، سرکوب می‌کنند. دانشمندان نشان دادند که موش ماده تحت درمان با انتاگونیست گیرنده استروژن تقریبا با سرعت مشابه، موش  نر جان باخت.

همان طور که برخی محققان خاطرنشان کردند، فاکتورهای  شیوه زندگی مانند سیگارکشیدن و مصرف الکل که بیشتر در مردان رخ می‌دهد نیز ممکن است میزان مرگ ومیر بالاتر در مردان را توضیح دهد.

علم مدت‌هاست که چنین رفتارهایی را با شرایطی پیوند داده است که اکنون می‌دانیم احتمالا بر نتایج بیماران مبتلا کروناویروس جدید ( کووید -19 ) تاثیر منفی می‌گذارد-( بیماری قلبی عروقی، فشارخون بالا وبیماری مزمن ریه)

چرا ممکن است زنان بیشتر در معرض خطر باشند؟

چرا ممکن است زنان بیشتر در معرض خطر باشند؟

از سوی دیگر، این واقعیت که جوامع به طورسنتی زنان را درنقش مراقبان قرار می‌دهند، نقشی که آن‌ها همچنان به صورت عمده انجام  می‌دهند و این واقعیت که اکثریت قریب به اتفاق کارمندان مراقبت‌های بهداشتی، زنان هستند، می‌تواند آن‌ها را درمعرض بیشتر مواجه با کروناویروس جدید قرار دهد و ممکن است میزان عفونت بیشتر را دربرخی کشورها توضیح دهد.

با تجزیه و تحلیل 104کشور توسط سازمان بهداشت (WHO) مشخص شد که “زنان حدود 70% نیروی کار بهداشتی را تشکیل می‌دهند “.

درچین، زنان بیش از 90% ازکارمندان مراقبت‌های بهداشتی رادراستان هوبی تشکیل می‌دهند.

این داده‌ها به ماهیت جنسیتی نیروی کار بهداشتی و خطری که عمدتا نیروی کار زنان در بخش بهداشتی در آن محتمل می‌شوندتاکید می‌کند، نویسندگان گزارشی را درمورد “تاثیرات جنسی “بیماری همه گیر که در لنست وجود دارد، می‌نویسند.

اگرچه ما هنوز نمی‌توانیم نتیجه گیری قطعی بگیریم زیرا داده‌های تفکیک شده جنسی هنوز از همه کشورهایی که تحت تاثیر قرار گرفته اند دردسترس نیست، اما گزارش لنست اپیدمی‌های قبلی را بررسی می‌کند.

نویسندگان می‌نویسند :«درطی شیوع بیماری ویروسی ابولا در آفریقای غربی 2014-16هنجارهای جنسیتی به این معنی است که زنان باتوجه به نقش‌های غالب خود به عنوان مراقبان درون خانواده و به عنوان کارکنان مراقبت‌های بهداشتی خط مقدم، به احتمال زیاد به این ویروس الوده می‌شوند».

نویسندگان همچنین ازدولت‌ها و موسسات بهداشتی خواسته اند تا داده‌های مربوط به تفاوت‌های جنسیتی دراین بیماری همه گیر  را ارائه وتجزیه وتحلیل کنند.

چرا داده‌های تفکیک شده بر اساس جنسیت ضروری است ؟

درگزارش لنست امده است: شناخت میزان تاثیر شیوع کروناویروس جدید در زنان و مردان، یک گام اساسی برای درک تاثیرات اولیه و ثانویه یک اورژانس بهداشتی در افراد و جوامع مختلف بوده و برای ایجاد سیاست‌ها ومداخلات موثر است.

به عنوان مثال، شناسایی تفاوتی اساسی که باعث مقاومت زنان نسبت به عفونت ناشی از کروناویروس جدید می‌شود، می‌تواند به تولید داروهایی کمک کند که پاسخ ایمنی مردان به ویروس را تقویت می‌کند.

تدوین سیاست‌ها و راهبرد‌های مداخله ای که نیازهای زنانی را که به عنوان کارکنان مراقبت‌های بهداشتی در خط مقدم فعالیت می‌کنند درنظرگرفته، می‌تواند به جلوگیری از افزایش بیشتر عفونت‌ها درزنان کمک کند.

سرانجام، زنان و مردان درمورد واکسن‌ها ودرمان‌های بالقوه متفاوت واکنش نشان می‌دهند، بنابراین دسترسی به داده‌های تفکیک شده جنسیتی برای انجام آزمایشات بالینی ایمن بسیار مهم است.

همان طور که  آنا پوردی –که برای بهداشت جهانی 5050کار می‌کند وهمکارانش در مقاله خود به طور خلاصه میپردازند، “داده‌های تفکیک شده جنسی برای درک توزیع خطر، عفونت، و بیماری در جمعیت و میزان جنسیت ضروری است”. نتایج کلینیکی راتحت تاثیر قرار می‌دهد.

مطالعه جنسیت در رابطه با بهداشت جهانی، نباید به عنوان یک مؤلفه  افزودنی اختیاری بلکه به عنوان یک مؤلفه اصلی و ضروری سیستم‌های درمانی ملی و جهانی به طور موثر و عادلانه برای همه  به کار گرفته شود. دولت‌های ملی و سازمان‌های بهداشت جهانی باید سریعا با این واقعیت رو به رو شوند.

رفرنس انگلیسی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شما برای ادامه باید با شرایط موافقت کنید

فهرست